บริการของเรา

● จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานทุกชนิด

อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม ระบบไฟฟ้าควบคุม อุปกรณ์ติดตั้งเดินสายระบบไฟฟ้า เครื่องมือ  เทอร์มินอล  หางปลา ออด กระดิ่ง ไฟหมุน และอุปกรณ์ติดตั้งระบบแรงสูงนอกอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ตู้เหล็ก  ตู้พีวีซี  กล่อง  รางไวร์เวย์   รางไวร์ดักซ์  ฟิตติ้ง  คอนแทคเตอร์ โอเวอร์โหลดรีเลย์  ไทมเมอร์  คอนโทรลเลอร์ สายไฟฟ้า  สายเคเบิ้ล  เบรคเกอร์  แมคเนติก เอซีบี  ตู้สวิทส์บอร์ด  ตู้ควบคุมมอเตอร์ พุชบัตตอน ไพลอตไลท์ โคมไฟ  หลอดไฟ  สวิตช์  ปลั๊ก  มิเตอร์  เครื่องมือวัด  มอเตอร์  พัดลม  หม้อแปลง ท่อร้อยสายไฟ ฯลฯ

จัดหาสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ

เพียงแค่ลูกค้า ส่งรายละเอียดโดยละเอียดของสินค้าที่ท่านต้องการมาเราก็จะจัดการหาสินค้าที่ท่านต้องการให้ตามที่ท่านต้องการ

● จัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้าตรงต่อเวลา

เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัท พรอเนกวัฒนา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีระบบการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา และรักษาคุณภาพของสินค้าก่อนถึงมือลูกค้า ระบบการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเน้นเรื่องความปลอดภัยในการขนส่ง โดยถือว่า

ลูกค้าคือหัวใจของการบริการถ้าบริการลูกค้าได้ดีก็จะเกิดความประทับใจและจะกลับมาใช้บริการอีก

ติดต่อสอบถามขอมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์  :   038-053-946 .   081-820-4353

โทรสาร   :   038-053-771

อีเมล์ :  Nuntaphan.A@hotmail.co.th

อีเมล์ :  paw.nun@hotmail.com

เว็บไซด์ :  www.paw2021.com

Lineid : JA160912

line QR code