แมกเนติกคอนแทคเตอร์ Schneider และ Eaton-Moeller

แมกเนติกคอนแทคเตอร์ Schneider รุ่น TeSys K,TeSys D,TeSys F

แมกเนติกคอนแทคเตอร์ (Magnetic Contactor) “ชไนเดอร์-เทเลเมคคานิค” รุ่น TeSys K,TeSys D,TeSys F