แมกเนติกคอนแทคเตอร์Eaton

แมกเนติกคอนแทคเตอร์ (Magnetic Contractor) “Eaton-Moeller” รุ่น DILM

แมกเนติกคอนแทคเตอร์ (Magnetic Contractor) “Eaton-Moeller” รุ่น DILM