หลอดไฟ

หลอดไฟ โคมไฟ โคมโรงงาน อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน

หลอดไฟ โคมไฟ โคมโรงงาน อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน

แมกเนติกคอนแทคเตอร์ Schneider และ Eaton-Moeller

แมกเนติกคอนแทคเตอร์ Schneider รุ่น TeSys K,TeSys D,TeSys F

แมกเนติกคอนแทคเตอร์ (Magnetic Contactor) “ชไนเดอร์-เทเลเมคคานิค” รุ่น TeSys K,TeSys D,TeSys F

แมกเนติกคอนแทคเตอร์Eaton

แมกเนติกคอนแทคเตอร์ (Magnetic Contractor) “Eaton-Moeller” รุ่น DILM

แมกเนติกคอนแทคเตอร์ (Magnetic Contractor) “Eaton-Moeller” รุ่น DILM

 

แมกเนติคคอนแทคเตอร์

แมกเนติกคอนแทคเตอร์ Schneider และ Eaton-Moeller

 

ตู้ control panel

ตู้สวิตซ์บอร์ด สแตนเลส ตู้ควบคุม สแตนเล สกันน้ำ ทุกแบบ
ทุกขนาด ตามความต้องการของลูกค้า คุณภาพสินค้า ใกล้เคียงของนำเข้า วัสดุที่ใช้ประกอบตู้ได้รับการ คัดเลือกแล้วว่ามีคุณภาพดี

สายไฟ-VAF,VAF-GRD

สายไฟ-VAF,VAF-GRD (VAF,VAF-GRD Cable) มอก.11-2531 ตาราง 2 ,ตาราง 11

สายไฟ-VAF,VAF-GRD (VAF,VAF-GRD Cable) มอก.11-2531  ตาราง 2 ,ตาราง 11 ลูกค้าเลือกดู รุ่นที่ต้องการด้านล่างได้เลยค่ะ

สายไฟ THW

สายไฟ-THW (THW Cable) 750 V. มอก.11-2531 ตาราง 4

สายไฟ-THW (THW Cable) 750 V. มอก.11-2531 ตาราง 4 ลูกค้าเลือกดู รุ่นที่ต้องการด้านล่างได้เลยค่ะ

สายไฟ NYY

สายไฟ-NYY (NYY Cable) 1-4 Core 750 V. มอก.11-2531 ตาราง 6,7

สายไฟ-NYY (NYY Cable) 1-4 Core 750 V. มอก.11-2531 ตาราง 6,7 ลูกค้าเลือกดู รุ่นที่ต้องการด้านล่างได้เลยค่ะ

สายไฟ/สายไฟ โรงงาน

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์สายไฟฟ้าครบวงจร ทุกขนาดทุกยี่ห้อไว้บริการ

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์สายไฟฟ้าครบวงจร มีสายไฟฟ้าทุกขนาดทุกยี่ห้อไว้บริการ

 • สายไฟฟ้าอลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย (AAC Cable)
 • สายไฟฟ้าอลูมิเนียมผสม (AAAC Cable)
 • สายไฟฟ้าอลูมิเนียมแกนเหล็ก (ACSR Cable)
 •  สายไฟฟ้าอลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย (AAC Cable)
 • สายไฟฟ้าอลูมิเนียมผสม (AAAC Cable)
 • สายไฟฟ้าอลูมิเนียมแกนเหล็ก (ACSR Cable)

อุปกรณ์ำไฟฟ้า สายไฟฟ้าแบบหุ้ม    สายไฟฟ้าประเภทนี้มีใช้ทั้งภายนอกและภายในอาคารทั่วๆไป           

 • สายไฟฟ้า Partial Insulated Cable (PIC Cable)
 • สายไฟฟ้า Space Aerial Cable (SAC Cable)
 • สายไฟฟ้า Preassembly Aerial Cable
 • สายไฟฟ้า Cross-linked Polyethylene (XLPE Cable)
 • สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 2.5 มม                                     สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 4 มม
  •  สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 6 มม                                       สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 10 มม
  •  สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 16 มม                                      สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 25 มม
  •  สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 35 มม                                      สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 50 มม
  •  สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 70 มม                                      สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 95 มม
  •  สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 120 มม                                    สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 150 มม
 •  สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 185 มม                                     สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 240 มม
  • สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 300 มม                                     สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 400 มม
  • สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 500 มม                                     สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 630 มม
  • สายไฟ 0.6/1 KV-CV 1 x 800 มม
  • สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 2.5 มม                                      สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 4 มม
  • สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 6 มม                                         สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 10 มม
  • สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 16 มม                                       สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 25 มม
  • สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 35 มม                                       สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 50 มม
  • สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 70 มม                                       สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 95 มม
  • สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 120 มม                                     สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 150 มม
  • สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 185 มม                                     สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 240 มม
  • สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 300 มม                                     สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 400 มม
  • สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 500 มม                                     สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 630 มม
  • สายไฟ 0.6/1 KV-CV 2 x 800 มม
  • สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 4 มม                                          สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 6 มม
  • สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 10 มม                                        สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 16 มม
  • สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 25 มม                                        สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 35 มม
  • สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 50 มม                                        สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 70 มม
  • สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 95 มม                                        สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 120 มม
  • สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 150 มม                                      สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 185 มม
  • สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 240 มม                                      สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 300 มม
  • สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 400 มม                                      สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 500 มม
  • สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 630 มม                                      สายไฟ 0.6/1 KV-CV 3 x 800 มม
  • สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 4 มม                                           สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 6 มม
  • สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 10 มม                                         สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 16 มม
  • สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 25 มม                                         สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 35 มม
  • สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 50 มม                                         สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 70 มม
  • สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 95 มม                                         สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 120 มม
  • สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 150 มม                                       สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 185 มม
  • สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 240 มม                                       สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 300 มม
  • สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 400 มม                                       สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 500 มม
  • สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 630 มม                                       สายไฟ 0.6/1 KV-CV 4 x 800 มม

อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้าแรงต่ำ (Low Voltage Cable) เป็นสายไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านและอาคารทั่วไป

สายไฟฟ้า วีเอเอฟ (VAF Cable)

 •   สายไฟ VAF 2 x 0.5 มม
  • สายไฟ VAF 2 x 1 มม
  • สายไฟ VAF 2 x 1.5 มม
  • สายไฟ VAF 2 x 2.5 มม
  • สายไฟ VAF 2 x 4 มม
  • สายไฟ VAF 2 x 6 มม
  • สายไฟ VAF 2 x 10 มม
  • สายไฟ VAF 2 x 16 มม
  • สายไฟ VAF 2 x 25 มม
  • สายไฟ VAF 2 x 35 มม
  • สายไฟ VAF 3 x 0.5 มม
  • สายไฟ VAF 3 x 1 มม
  • สายไฟ VAF 3 x 1.5 มม
  • สายไฟ VAF 3 x 2.5 มม
  • สายไฟ VAF 3 x 4 มม
  • สายไฟ VAF 3 x 6 มม
  • สายไฟ VAF 3 x 10 มม
  • สายไฟ VAF 3 x 16 มม

สายโทรศัพท์ TPEV,TIEV

สายโทรศัพท์ ภายในอาคาร TPEV,TIEV

สายโทรศัพท์ ภายในอาคาร TPEV,TIEV

สายโทรศัพท์ ภายในอาคาร TPEV,TIEV