แมกเนติกคอนแทคเตอร์ Schneider และ Eaton-Moeller

แมกเนติกคอนแทคเตอร์ Schneider รุ่น TeSys K,TeSys D,TeSys F

แมกเนติกคอนแทคเตอร์ (Magnetic Contactor) “ชไนเดอร์-เทเลเมคคานิค” รุ่น TeSys K,TeSys D,TeSys F

แมกเนติกคอนแทคเตอร์Eaton

แมกเนติกคอนแทคเตอร์ (Magnetic Contractor) “Eaton-Moeller” รุ่น DILM

แมกเนติกคอนแทคเตอร์ (Magnetic Contractor) “Eaton-Moeller” รุ่น DILM

 

แมกเนติคคอนแทคเตอร์

แมกเนติกคอนแทคเตอร์ Schneider และ Eaton-Moeller