แมกเนติคคอนแทคเตอร์

แมกเนติกคอนแทคเตอร์ Schneider และ Eaton-Moeller